Forfatter CV

Thomas Makropoulos ville efter sin studentereksamen aftjene værnepligt. Det blev til 14 år i alt, dog med et par pauser undervejs til blandt andet civil uddannelse, men de fleste af årene som sergent i Søværnet og Flyvevåbnet.

Siden Thomas forlod forsvaret i 2005 har han arbejdet som IT konsulent, hos en række af større danske og internationale virksomheder.

Thomas har i kortere perioder prøvet kræfter med andre erhverv, blandt andet som limousine chauffør ved Bill Clintons besøg i København i 1997.

Kort fortalt har Thomas arbejdet med sikkerhed i mange år, hvilket smitter af på hans skrivestil og emnevalg.